Collection: FineVu Dash Cam

Korea နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ပြီး အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သော FineVu အမှတ်တံဆိပ်ကားမှတ်တမ်းယူကင်မရာ Dash Cam များဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံ ၁ နှစ်ပါ၀င်ပြီး Samsung အမှတ်တံဆိပ် original 32G SD card ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။

မူရင်းထုတ်လုပ်သူ၏ website အား၀င်ရောက်လေ့လာရန် http://www.finevu.com/en/

Facebook: https://www.facebook.com/finevumyanmar/