Collection: Plastic Organizer Box

  • ကားတွင်းအတိုအထွာပစ္စည်းများအားတစုတစည်းတည်းထည့်ထားနိုင်သည်။
  • စျေး၀ယ်ပစ္စည်းများမှ ရေနှင့်အခြားအရာများကားကြမ်းခင်းပေါ်မကျအောင်ထည့်ထားနိုင်သည်။
  • ကားတွင်းအမြဲအသုံးလိုသောပစ္စည်းများအားစနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
Plastic Organizer Box